Image
EASA skladen program zagotavlja usposabljanje kandidatov brez predhodnih izkušenj z letenjem, za doseganje ravni strokovnosti, potrebne za upravljanje večmotornih letal z enim pilotom, in pridobitev zamrznjene licence ATPL. Imetniki te licence lahko kandidirajo za delovna mesta pilotov pri letalskih prevoznikih po vsej Evropi...
© 2020 S5AA. Vse pravice pridržane. Spletna podpora MEDIA